Tiền Belize

Tiền Belize

Belize, trước đây là Honduras thuộc Anh (British Honduras), là một quốc gia ở Trung Mỹ. Belize phía bắc giáp Mexico, tây và nam giáp Guatemala, đông là Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize là nước duy nhất ở Trung Mỹ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.
Belize lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 4 tháng 4 1995.

Hiển thị:
Sắp xếp theo: